Waarom kiezen voor Brioche Pasquier?

Uw Loopbaan

Integratie
Bij Brioche Pasquier hechten wij veel belang aan het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers. Wij organiseren periodieke begeleiding door managers en interne lesgevers.

Bij Brioche Pasquier maakt individuele verantwoordelijkheid integraal deel uit van het managementbeleid. Hiervoor werd het Contrat d’Amélioration Pasquier (CAP) ontwikkeld. Het CAP is een nuttige tool van het managementbeleid en formaliseert de individuele en collectieve doelstellingen die in de loop van het semester moeten worden gerealiseerd. Het moedigt initiatieven aan en stelt elke werknemer in staat zelf zijn individueel succes vorm te geven, maar ook mee te werken aan het succes van de groep en van de dagelijks aangeboden kwaliteitsproducten.

Permanente vorming
Brioche Pasquier heeft zich er altijd toe verbonden zijn medewerkers te helpen om zich met interne opleidingen te ontplooien volgens hun eigen ambities en tegelijkertijd in te spelen op de behoeften van het bedrijf. De dagelijkse uitwisseling tussen medewerkers maakt het mogelijk om de knowhow en de bedrijfscultuur te verwerven en door te geven.

Evolutie
Brioche Pasquier vertrouwt al zijn werknemers, ongeacht hun functie binnen het bedrijf en biedt hen de mogelijkheid zich te ontplooien volgens hun ambitie, motivatie en ervaring. Onze organisatie alsook de talrijke jobs binnen het bedrijf maken het mogelijk om een veelzijdig en gevarieerd traject af te leggen. De mogelijkheden voor interne groei zijn eindeloos, zowel binnen de oorspronkelijke functie als bij het verkennen van nieuwe wegen. Brioche Pasquier biedt gemotiveerde medewerkers de mogelijkheid om een nieuw vak te leren, in België of in het buitenland.